СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1879 /13.05.2024г.

85

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 1879 /13.05.2024г.

 

 

 

До „Строително монтажно предприятие-СМП “ ЕООД  за   АУПВ № 107-344/22.02.2024г.

До „Строително монтажно предприятие-СМП “ ЕООД  за   АУПВ № 107-345/22.02.2024г.

До Стефан Георгиев Макавеев  за   АУПВ № 107-346/22.02.2024г.

До Стефан Георгиев Макавеев  за   АУПВ № 107-347/22.02.2024г.                                                                                                                                                                                                                                   До Стефан Георгиев Макавеев  за   АУПВ № 107-348/22.02.2024г.

До Цветана Ангелова Василева за   АУПВ № 107-368/26.02.2024г.

До „ДЕЙВИС 2“ ООД  за    АУПВ № 107-457/11.03.2024г.

До „ДЕЙВИДС КО“ ЕООД  за   АУПВ № 107-496/20.03.2024г.

До „ДЕЙВИДС КО“ ЕООД  за   АУПВ № 107-497/20.03.2024г.

До „ДЕЙВИДС КО“ ЕООД  за   АУПВ № 107-498/20.03.2024г.

До „ДЕЙВИДС КО“ ЕООД  за   АУПВ № 107-499/20.03.2024г.

До „ДЕЙВИДС КО“ ЕООД  за   АУПВ № 107-500/20.03.2024г.

До „ДЕЙВИДС КО“ ЕООД  за   АУПВ № 107-501/20.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-508/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-509/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-510/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-511/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-512/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-513/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-514/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-515/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-516/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-517/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-518/21.03.2024г.

До „НЮ ШАНС 2017“ ЕООД  за   АУПВ № 107-519/21.03.2024г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 13.05.2024г.  

Дата на сваляне:………………………….