СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-181/24.08.2017г.

1076

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ МДТ-181/24.08.2017г.

  

До Петър Николчев Петров                                  за АУПВ № 107-1006/22.06.2017г.

До Петър Николчев Петров                                  за АУПВ № 107-1007/22.06.2017г.

До Сашо Емилов Георгиев                                   за АУПВ № 107-1013/23.06.2017г.

До Мариета Цветанова Цветкова                         за АУПВ № 107-1024/26.06.2017г.

До Дарка Петкова Минковска                              за АУПВ № 107-1027/26.06.2017г.

До Славчо Колев Илиев                                        за АУПВ № 107-1031/27.06.2017г.

До Славчо Колев Илиев                                        за АУПВ № 107-1032/27.06.2017г.

До Славчо Колев Илиев                                        за АУПВ № 107-1033/27.06.2017г.

До Славчо Колев Илиев                                        за АУПВ № 107-1034/27.06.2017г.

До Славчо Колев Илиев                                        за АУПВ № 107-1035/27.06.2017г.                                                                  

До Ралица Иванова Горанова                               за АУПВ № 107-1049/28.06.2017г.

До Ралица Иванова Горанова                               за АУПВ № 107-1050/28.06.2017г.

До Валерий Цветанов Фиков                               за АУПВ № 107-1056/29.06.2017г.

До Валерий Цветанов Фиков                               за АУПВ № 107-1057/29.06.2017г.

До Лъчезар Борисов Лефтеринов                        за АУПВ № 107-1058/29.06.2017г.

До Лъчезар Борисов Лефтеринов                        за АУПВ № 107-1059/29.06.2017г.

До Лъчезар Борисов Лефтеринов                        за АУПВ № 107-1060/29.06.2017г.

До Петър Иванов Гонков                                      за АУПВ № 107-1080/04.07.2017г.

До Петър Иванов Гонков                                      за АУПВ № 107-1081/04.07.2017г.

До Петър Иванов Гонков                                      за АУПВ № 107-1082/04.07.2017г.

До Гинка Цветанова Вълкова                               за АУПВ № 107-1083/04.07.2017г.

До Гинка Цветанова Вълкова                               за АУПВ № 107-1089/04.07.2017г.

До Гинка Цветанова Вълкова                               за АУПВ № 107-1090/04.07.2017г.

До Георги Методиев Вълков                                за АУПВ № 107-1100/06.07.2017г.

До Георги Методиев Вълков                                за АУПВ № 107-1101/06.07.2017г.

До Георги Методиев Вълков                                за АУПВ № 107-1102/06.07.2017г.

До Паола Ивова Иванова                                      за АУПВ № 107-1155/12.07.2017г.

До Мариана Димитрова Андреева                       за АУПВ № 107-1326/08.08.2017г.

                                          

                                  

                Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Виолина Мичева

Дата на поставяне: 24.08.2017 г.