СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1661 /23.04.2024г.

137

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 1661 /23.04.2024г.

 

 

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-596/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-597/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-598/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за АУПВ № 107-599/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-600/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-601/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-602/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-603/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-604/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-605/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-606/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-607/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-608/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-609/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-610/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-611/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-612/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-613/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-614/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-615/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-616/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-617/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-618/26.03.2024г.

До „СЕРМИНАС 2015“ ЕООД  за  АУПВ № 107-619/26.03.2024г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 23.04. 2024г.  

Дата на сваляне:………………………….