Съобщение по чл.32 от ДОПК № МДТ-1643/ 22.04.2024г.

147

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

СЪОБЩЕНИЕ

 по чл. 32 от ДОПК

                                                                      № МДТ-1643 / 22.04.2024г.

 

 

                          До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-325/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-326/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-327/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-328/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-329/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-330/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-331/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-332/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-333/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-334/21.02.2024г.

До „ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС“ ЕООД             за АУПВ №107-335/21.02.2024г.

До Милен Василев Йорданов                    за АУПВ №107-195/30.01.2024г.

До Бистра Александрова Русанова          за АУПВ №107-86/19.01.2024г.

До Цветелина Петрова Петрова                за АУПВ №107-77/17.01.2024г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Виолина Мичева   

Дата на поставяне: 22.04.2024г.

Дата на сваляне: ……………………