СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1611/18.04.2024г.

140

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ- 1611/18.04.2024г.

 

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 520/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 521/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 522/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 523/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 524/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 525/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 526/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 527/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 528/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 529/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 530/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 531/21.03.2024г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                            за АУПВ № 532/21.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 694/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 695/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 696/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 697/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 698/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 699/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 700/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 701/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 702/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 703/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 704/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 705/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 706/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 707/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 708/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 709/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 710/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 711/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 712/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 713/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 714/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 715/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 716/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 717/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 718/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 719/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 720/28.03.2024г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                             за АУПВ № 721/28.03.2024г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 18.04.2024г.  

Дата на сваляне:………………...