СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1579/16.04.2024г.

156

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ- 1579/16.04.2024г.

 

 

До МП ТРАНС 2015 ЕООД                               за АУПВ № 312/20.02.2024г.

До МП ТРАНС 2015 ЕООД                               за АУПВ № 313/20.02.2024г.

До МП ТРАНС 2015 ЕООД                               за АУПВ № 314/20.02.2024г.

До МП ТРАНС 2015 ЕООД                               за АУПВ № 315/20.02.2024г.

До Божидар Кръстев Мушаков                         за АУПВ № 373/26.02.2024г.

До Милена Кръстева Мушакова                       за АУПВ № 394/28.02.2024г.

До Ивелина Сашева Великова                           за АУПВ № 395/28.02.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 547/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 548/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 549/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 550/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 551/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 552/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 553/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 554/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 555/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 556/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 557/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 558/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 559/22.03.2024г.

До РЕМАР - 2015 ЕООД                                    за АУПВ № 560/22.03.2024г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 16.04.2024г.  

Дата на сваляне:………………...