СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1475 /10.04.2024г.

164

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№  МДТ - 1475 /10.04.2024г.

 

 

До Филип Николаев Шишков за  АУПВ № 107-61/15.01.2024г.

До Филип Николаев Шишков за  АУПВ № 107-62/15.01.2024г.

До Аделина Борисова Ангелова за  АУПВ № 107-73/17.01.2024г.

До Георги Николаев Йосифов за  АУПВ № 107-103/22.01.2024г.

До Георги Николаев Йосифов за  АУПВ № 107-104/22.01.2024г.

До Виолета Ненова Вълчева за  АУПВ № 107-126/24.01.2024г.

До Виолета Ненова Вълчева за  АУПВ № 107-127/24.01.2024г.

До Иван Димов Бенов за  АУПВ № 107-242/09.02.2024г.

До „МИЧЕВ ТРАНС –М“ ЕООД за  АУПВ № 107-273/15.02.2024г.

До „МИЧЕВ ТРАНС –М“ ЕООД за  АУПВ № 107-274/15.02.2024г.

До „МИЧЕВ ТРАНС –М“ ЕООД за  АУПВ № 107-275/15.02.2024г.

До „МИЧЕВ ТРАНС –М“ ЕООД за  АУПВ № 107-276/15.02.2024г.

До „МИЧЕВ ТРАНС –М“ ЕООД за  АУПВ № 107-277/15.02.2024г.

До „ПРОГРЕСБЦ“ ЕООД за  АУПВ № 107-279/19.02.2024г.

До „ПРОГРЕСБЦ“ ЕООД за  АУПВ № 107-280/19.02.2024г.

До „ПРОГРЕСБЦ“ ЕООД за  АУПВ № 107-281/19.02.2024г.

До „ВПП ЕВРОТРАНС“ ЕООД за  АУПВ № 107-287/19.02.2024г.

До „ВПП ЕВРОТРАНС“ ЕООД за  АУПВ № 107-287/19.02.2024г.

До „ВПП ЕВРОТРАНС“ ЕООД за  АУПВ № 107-286/19.02.2024г.

До „ВПП ЕВРОТРАНС“ ЕООД за  АУПВ № 107-287/19.02.2024г.

До „ВПП ЕВРОТРАНС“ ЕООД за  АУПВ № 107-288/19.02.2024г.

До „ДИРЕКТ-НЦ“ ЕООД за  АУПВ № 107-308/20.02.2024г.

До „ДИРЕКТ-НЦ“ ЕООД за  АУПВ № 107-309/20.02.2024г.

До „ДИ ЕМ СИ-78“ ЕООД за  АУПВ № 107-321/21.02.2024г.

До „ДИ ЕМ СИ-78“ ЕООД за  АУПВ № 107-322/21.02.2024г.

До „ТС ЛОГИСТИК“ ЕООД за  АУПВ № 107-323/21.02.2024г.

До „ТС ЛОГИСТИК“ ЕООД за  АУПВ № 107-324/21.02.2024г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция  “ Приходи от местни данъци и такси ” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Цветомира Цветкова-Маринова

Дата на поставяне: 10.04. 2024г.  

Дата на сваляне:………………………….