СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1429/08.04.2024г.

148

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ- 1429/08.04.2024г.

 

 

До Енчо Станимиров Енчев                               за АУПВ № 241/09.02.2024г.

До Петър Василев Петров                                  за АУПВ № 243/09.02.2024г.

До Петър Василев Петров                                  за АУПВ № 244/09.02.2024г.

До Надка Рускова Цекова                                  за АУПВ № 254/13.02.2024г.

До Надка Рускова Цекова                                  за АУПВ № 255/13.02.2024г.

До Николай Крумов Борисов                             за АУПВ № 257/13.02.2024г.

До БУЛТРАНС - ГЕНОВИ ЕООД                       за АУПВ № 285/16.02.2024г.

До Емилия Манолова Начева                           за АУПВ № 311/20.02.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 578/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 579/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 580/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 581/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 582/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 583/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 584/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 585/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 586/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 587/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 588/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 589/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 590/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 591/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 592/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 593/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 594/25.03.2024г.

До ФАСТ ИНС ЕООД                                         за АУПВ № 595/25.03.2024г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 08.04.2024г.  

Дата на сваляне:………………...