СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1212/22.03.2024г.

174

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№  МДТ- 1212/22.03.2024г.

 

 

До Дияна Тошкова Николова                             за АУПВ № 33/10.01.2024г.

До Дияна Тошкова Николова                             за АУПВ № 34/10.01.2024г.

До Цветелин Ненчев Горанов                            за АУПВ № 68/16.01.2024г.

До Цветелин Ненчев Горанов                            за АУПВ № 69/16.01.2024г.

До Николай Никодимов Никодимов                 за АУПВ № 105/22.01.2024г.

До Николай Никодимов Никодимов                 за АУПВ № 106/22.01.2024г.

До Николай Никодимов Никодимов                 за АУПВ № 107/22.01.2024г.

До Йонета Цветанова Петкова                           за АУПВ № 211/01.02.2024г.

До Йонета Цветанова Петкова                           за АУПВ № 212/01.02.2024г.

До Евгения Асенова Динова                               за АУПВ № 220/05.02.2024г.

До РИСАЙКЛИНГ КЪМПАНИ ЕООД             за АУПВ № 251/12.02.2024г.

До ИРИНА КОЛЕВА ЦВЯТКОВА                    за АУПВ № 278/15.02.2024г.

До СИМТРАНС 05 ЕООД                                   за АУПВ № 363/23.02.2024г.

До СИМТРАНС 05 ЕООД                                   за АУПВ № 364/23.02.2024г.

До СИМТРАНС 05 ЕООД                                   за АУПВ № 365/23.02.2024г.

До СИМТРАНС 05 ЕООД                                   за АУПВ № 366/23.02.2024г.

 

 

                                               

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая №9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Галя Филипова

 

Дата на поставяне: 22.03.2024г.  

Дата на сваляне:………………...