СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 904 / 11.05.2017г.

984

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 904  / 11.05.2017г.

 

 

 

 

До „Булинвест” ЕООД                                     за АУПВМДДД  №107-615/23.03.2017г.

До „Булинвест” ЕООД                                     за АУПВМДДД  №107-616/23.03.2017г.

До „Булинвест” ЕООД                                     за АУПВМДДД  №107-617/23.03.2017г.

До „Булинвест” ЕООД                                     за АУПВМДДД  №107-618/23.03.2017г.

До Антон Илиев Босилков                              за АУПВМДДД  №107-619/21.03.2017г.

До Антон Илиев Босилков                              за АУПВМДДД  №107-620/21.03.2017г.

До Антон Илиев Босилков                              за АУПВМДДД  №107-621/21.03.2017г.

До Антон Илиев Босилков                              за АУПВМДДД  №107-622/21.03.2017г.

До Антон Илиев Босилков                              за АУПВМДДД  №107-623/21.03.2017г.

До Тереза Петкова Петкова                             за АУПВМДДД  №107-646/27.03.2017г.

До Пламен Милков Василев                            за АУПВМДДД  №107-649/27.03.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

 

Дата на поставяне:      11. 05.  2017г.