СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 889 / 09.05.2017г.

1027

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 889  / 09.05.2017г.

 

 

 

 

До „Викторио 18” ЕООД                                 за АУПВМДДД  №107-377/22.02.2017г.

До „Хайтекс Трейдинг” ЕООД                        за АУПВМДДД  №107-489/02.03.2017г.

До „Хайтекс Трейдинг” ЕООД                        за АУПВМДДД  №107-490/02.03.2017г.

До „Маги 2002” ЕООД                                    за АУПВМДДД  №107-544/10.03.2017г.

До Валентин Христов Найденов                     за АУПВМДДД  №107-600/21.03.2017г.

До „Интеркон груп” ЕООД                             за АУПВМДДД  №107-634/24.03.2017г.

До „Интеркон груп” ЕООД                             за АУПВМДДД  №107-635/24.03.2017г.

До „Интеркон груп” ЕООД                             за АУПВМДДД  №107-636/24.03.2017г.

До „Интерпроект” ООД                                   за АУПВМДДД  №107-674/04.04.2017г.

До „Интерпроект” ООД                                   за АУПВМДДД  №107-675/04.04.2017г.

До „Интерпроект” ООД                                   за АУПВМДДД  №107-676/04.04.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

 

Дата на поставяне:      09. 05.  2017г.