СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 700 / 06.04.2017г.

1005

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 700  / 06.04.2017г.

 

 

 

 

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-415/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-416/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-417/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-418/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-419/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-420/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-421/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-422/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-423/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-424/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-425/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-426/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-427/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-428/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-429/27.02.2017г.

До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-430/27.02.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

Дата на поставяне:      06. 04.  2017г.