СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 621 / 21.03.2017г.

1057

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 621  / 21.03.2017г.

 

До Габриел Йорданов Мутафов                      за АУПВМДДД  №107- 42/12.01.2017г.

До Габриел Йорданов Мутафов                      за АУПВМДДД  №107- 43/12.01.2017г.

До Анелия Георгиева Атанасова                    за АУПВМДДД  №107- 47/13.01.2017г.

До Цветан Димитров Димитров                      за АУПВМДДД  №107- 53/17.01.2017г.

До Цветелин Йорданов Христов                     за АУПВМДДД  №107- 71/20.01.2017г.

До „Генерал Ганецки” АД                               за АУПВМДДД  №107- 214/01.02.2017г.

До „Генерал Ганецки” АД                               за АУПВМДДД  №107- 215/01.02.2017г.

До „Генерал Ганецки” АД                               за АУПВМДДД  №107- 216/01.02.2017г.

До „Генерал Ганецки” АД                               за АУПВМДДД  №107- 217/01.02.2017г.

До „Хримибо” ООД                                         за АУПВМДДД  №107- 219/02.02.2017г.

До „Хримибо” ООД                                         за АУПВМДДД  №107- 220/02.02.2017г.

До „Хримибо” ООД                                         за АУПВМДДД  №107- 221/02.02.2017г.

До „Хримибо” ООД                                         за АУПВМДДД  №107- 222/02.02.2017г.

До „Хримибо” ООД                                         за АУПВМДДД  №107- 223/02.02.2017г.

До „Хримибо” ООД                                         за АУПВМДДД  №107- 224/02.02.2017г.

До „Хримибо” ООД                                         за АУПВМДДД  №107- 225/02.02.2017г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

Дата на поставяне:      21. 03.  2017г.