СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 06.01.2017г.

1080

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№ 51 / 06.01.2017г.

 

До Даниел Кирилов Ангелов                           за АУПВМДДД  №107-1366/08.07.2016г.

До Даниел Кирилов Ангелов                           за АУПВМДДД  №107-1367/08.07.2016г.

До Даниел Кирилов Ангелов                           за АУПВМДДД  №107-1368/08.07.2016г.

До Даниел Стоянов Илиев                               за АУПВМДДД  №107-1796/11.10.2016г.

До Галина Веселинова Нанковска                  за АУПВМДДД  №107-1806/13.10.2016г.

До Венцислав Евлогиев Христов                    за АУПВМДДД  №107-1831/19.10.2016г.

До Надя Петрова Христова                             за АУПВМДДД  №107-1832/19.10.2016г.

До Диана Петкова Гергова                              за АУПВМДДД  №107-1836/20.10.2016г

До Сашо Николов Гергов                                за АУПВМДДД  №107-1837/20.10.2016г.

До Велислав Лилянов Горанов                       за АУПВМДДД  №107-1856/26.10.2016г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

Дата на поставяне:      06. 01.  2017г.