Съобщение по чл.32 от ДОПК № 2356 / 07.12.2016г.

1048

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№ 2356 / 07.12.2016г.

 

До Силвия Лозанова Иванова                       за АУПВМДДД  №107-1552/12.08.2016г.

До Ивайло Ангелов Димитров                       за АУПВМДДД  №107-1601/22.08.2016г.

До Ивайло Ангелов Димитров                       за АУПВМДДД  №107-1602/22.08.2016г.

До Христомир Илианов Карапанов                за АУПВМДДД  №107-1651/07.09.2016г.

До Христомир Илианов Карапанов                за АУПВМДДД  №107-1652/07.09.2016г.

До Христомир Илианов Карапанов                за АУПВМДДД  №107-1653/07.09.2016г.

До Динко Величков Николов                          за АУПВМДДД  №107-1664/09.09.2016г.

До Динко Величков Николов                          за АУПВМДДД  №107-1665/09.09.2016г.

До Даниела Христова Петкова                        за АУПВМДДД  №107-1666/09.09.2016г.

До Калоян Цецков Димитров                           за АУПВМДДД  №107-1669/10.09.2016г.

До Калоян Цецков Димитров                           за АУПВМДДД  №107-1670/10.09.2016г.

До Апостол Ивов Попов                                  за АУПВМДДД  №107-1721/26.09.2016г.

До Симеон Стоянов Пилков                             за АУПВМДДД  №107-1757/04.10.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

Дата на поставяне:      07. 12.  2016г.