СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 1955 / 28.09.2016г.

949

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 1955 / 28.09.2016г.

 

 

 

 

До Ирена Росенова Кръстева                      за АУПВМДДД  №107-1447/22.07.2016г.

До Ирена Росенова Кръстева                      за АУПВМДДД  №107-1448/22.07.2016г.

До Христо Георгиев Савчев                          за АУПВМДДД  №107-1464/26.07.2016г.

До Христо Георгиев Савчев                          за АУПВМДДД  №107-1465/26.07.2016г.

До Христо Георгиев Савчев                          за АУПВМДДД  №107-1466/26.07.2016г.

До Христо Георгиев Савчев                          за АУПВМДДД  №107-1467/26.07.2016г.

До Христо Георгиев Савчев                           за АУПВМДДД  №107-1468/26.07.2016г.

До Валентин Йорданов Йосифов                  за АУПВМДДД  №107-1484/29.07.2016г.

До Валентин Йорданов Йосифов                  за АУПВМДДД  №107-1485/29.07.2016г.

До Камелия Вергилова Милева                     за АУПВМДДД  №107-1486/01.08.2016г.

До Камелия Вергилова Милева                     за АУПВМДДД  №107-1487/01.08.2016г.

До Цветелина Венелинова Денчева               за АУПВМДДД  №107-1522/05.08.2016г.

До Цветелина Венелинова Денчева               за АУПВМДДД  №107-1523/05.08.2016г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

 

Дата на поставяне:      28. 09.  2016г.