СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1817/ 07.09.2016г.

1021

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЕИК  000413974

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

№ 1817/ 07.09.2016г.

 

До Теодор Илиев Петрунов                           за АУПВМДДД  №107-1098/02.06.2016г.

До Теодор Илиев Петрунов                           за АУПВМДДД  №107-1099/02.06.2016г.

До Теодор Илиев Петрунов                           за АУПВМДДД  №107-1100/02.06.2016г.

До Теодор Илиев Петрунов                           за АУПВМДДД  №107-1101/02.06.2016г.

До Александър Александров Кръстев                      за АУПВМДДД  №107-1321/04.07.2016г.

До Витан Венелинов Кожухаров                   за АУПВМДДД  №107-1375/11.07.2016г.

До Витан Венелинов Кожухаров                   за АУПВМДДД  №107-1376/11.07.2016г.

До Иванка Христова Кожухарова                 за АУПВМДДД  №107-1377/11.07.2016г.

До Иванка Христова Кожухарова                 за АУПВМДДД  №107-1378/11.07.2016г.

До Ивета Сашева Великова                           за АУПВМДДД  №107-1399/14.07.2016г.

До Ивета Сашева Великова                           за АУПВМДДД  №107-1400/14.07.2016г.

До Илиян Николов Василев                           за АУПВМДДД  №107-1422/18.07.2016г.

До Стойчо Христов Стойчев                                     за АУПВМДДД  №107-1444/21.07.2016г.

До Стойчо Христов Стойчев                                     за АУПВМДДД  №107-1445/21.07.2016г.

До Лазарина Тодорова Атанасова                 за АУПВМДДД  №107-1562/16.08.2016г.

До Лазарина Тодорова Атанасова                 за АУПВМДДД  №107-1563/16.08.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

Дата на поставяне:      07. 09.  2016г.