СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1144 /19.06.2017г.

1072

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 1144 /19.06.2017г.

 

До “Ауто Къмпани” ЕООД                      за АУПВ № 107-507/06.03.2017г.

До “Ауто Къмпани” ЕООД                      за АУПВ № 107-508/06.03.2017г.

До “Ауто Къмпани” ЕООД                      за АУПВ № 107-509/06.03.2017г.

До „Еф Ай Ресайклинг” ООД                  за АУПВ № 107-512/07.03.2017г.

До „Еф Ай Ресайклинг” ООД                  за АУПВ № 107-513/07.03.2017г.

До „Еф Ай Ресайклинг” ООД                  за АУПВ № 107-514/07.03.2017г.

До „Еф Ай Ресайклинг” ООД                  за АУПВ № 107-515/07.03.2017г.

До „Панатела” ООД                                  за АУПВ № 107-535/08.03.2017г.

До „Джи Ди Ай груп” ЕООД                   за АУПВ № 107-571/15.03.2017г.

До „Джи Ди Ай груп” ЕООД                   за АУПВ № 107-572/15.03.2017г.

До „Джи Ди Ай груп” ЕООД                   за АУПВ № 107-573/15.03.2017г.

До „Джи Ди Ай груп” ЕООД                   за АУПВ № 107-574/15.03.2017г.

До „Старт 2-2009” ООД                            за АУПВ № 107-624/23.03.2017г.

До „Симтекс” ООД                                   за АУПВ № 107-662/30.03.2017г.

До „Анджи С 5” ООД                               за АУПВ № 107-856/24.03.2015г.

До „Анджи С 5” ООД                               за АУПВ № 107-670/03.04.2017г.

До „Хани България” ЕООД                      за АУПВ № 107-690/05.04.2017г.

До „В.И.Автотранс 08” ООД                   за АУПВ № 107-696/06.04.2017г.

До „ ТС Логистик” ЕООД                        за АУПВ № 107-705/07.04.2017г.

До „ ТС Логистик” ЕООД                        за АУПВ № 107-706/07.04.2017г.

До „Метал Груп Елит Билдинг” ЕООД  за АУПВ № 107-738/13.04.2017г.

До „Марвоинвест” АД                              за АУПВ № 107-751/18.04.2017г.

До „Марвоинвест” АД                              за АУПВ № 107-752/18.04.2017г.

До „Марвоинвест” АД                              за АУПВ № 107-753/18.04.2017г.

До „Марвоинвест” АД                              за АУПВ № 107-754/18.04.2017г.

До „Болид Експрес” ЕООД                      за АУПВ № 107-760/20.04.2017г.

До „Тимас- 2009” ЕАД                              за АУПВ № 107-782/24.04.2017г.

До „Тимас- 2009” ЕАД                              за АУПВ № 107-783/24.04.2017г.

До „Зелена морава” ЕООД                       за АУПВ № 107-789/25.04.2017г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Дирекция “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая  

№ 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 Орган по приходите : Цветомира Цветкова

Дата на поставяне: 19.06.2017 г.