СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1142 / 19.06.2017г.

1019

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

№ 1142  / 19.06.2017г.

 

 

 

 

До ЕТ„М-Лукс Мартин Атанасов”                  за АУПВМДДД  №107-691/06.04.2017г.

До „Пип-99” ЕООД                                          за АУПВМДДД  №107-723/11.04.2017г.

До „Пип-99” ЕООД                                          за АУПВМДДД  №107-724/11.04.2017г.

До „Миховски Инвест” ЕООД                         за АУПВМДДД  №107-730/12.04.2017г.

До „ Христов 2006” ЕООД                              за АУПВМДДД  №107-759/20.04.2017г.

До „Лъвена” ООД                                            за АУПВМДДД  №107-772/21.04.2017г.

До „Лъвена” ООД                                            за АУПВМДДД  №107-773/21.04.2017г.

До „Лъвена” ООД                                            за АУПВМДДД  №107-774/21.04.2017г.

До „Електропрогрес” ЕООД                           за АУПВМДДД  №107-842/12.05.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Орган по приходите :  Грета Караиванова

Дата на поставяне:      19. 06.  2017г.