СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-911 / 23.10.2017г.

1012

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-911 / 23.10.2017г.

 

 

До Александрина Пламенова Михова                      за АУПВ №107-1403/18.08.2017г.

До Христимир Иванов Панчев                                  за АУПВ №107-1463/30.08.2017г.

До Христимир Иванов Панчев                                  за АУПВ №107-1464/30.08.2017г.

До Милен Борисов Методиев                                    за АУПВ №107-1378/15.08.2017г.

До Илко Иванов Несторов                                         за АУПВ №107-1417/22.08.2017г.

До Александър Огнянов Ценов                                 за АУПВ №107-1406/21.08.2017г.

До Сивил Красимиров Давидов                                за АУПВ №107-1402/18.08.2017г.

До Огнян Иванов Тодоров                                         за АУПВ №107-1436/23.08.2017г.

До Нели Христова Стоянова                                     за АУПВ №107-1567/19.09.2017г.

До Нели Христова Стоянова                                     за АУПВ №107-1568/19.09.2017г

До Илияна Миткова Блажева                                    за АУПВ №107-1491/04.09.2017г.

До Драгомир Светославов Петров                            за АУПВ №107-1480/01.09.2017г.

До Михаил Ваньов Спасов                                        за АУПВ №107-1448/28.08.2017г.

До Румяна Иванова Великовска                                за АУПВ №107-1444/25.08.2017г.

До Шукри Назъмов Яшаров                                       за АУПВ №107-1441/23.08.2017г.

До Шукри Назъмов Яшаров                                      за АУПВ №107-1442/23.08.2017г.

До Станислава Иванова Маринова                           за АУПВ №107-1497/05.09.2017г.

До Блажко Славев Блажев                                         за АУПВ №107-1489/04.09.2017г.

До Блажко Славев Блажев                                         за АУПВ №107-1490/04.09.2017г.

До Сентрал Пропъртис ЕООД                                  за ПНПОМ №СФР17-РД25-8/25.08.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 23.10.2017г.