СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-575 / 02.10.2017г.

941

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-575 / 02.10.2017г.

 

 

До Адриан Дамянов Димитров                            за АУПВ №107-1288/02.08.2017г.

До Благой Христов Блажев                                  за АУПВ №107-1308/04.08.2017г.

До Мирослав Събев Маринов                               за АУПВ №107-1307/04.08.2017г.

До Мирослав Лазаров Христов                            за АУПВ №107-1317/07.08.2017г.

До Петьо Великов Михайлов                                за АУПВ №107-1330/08.08.2017г.

До Ивалин Христов Иванов                                  за АУПВ №107-1520/08.09.2017г.

До Ангел Атанасов Димитров                              за АУПВ №107-1356/11.08.2017г.

До Силвия Митева Панчева                                      за АУПВ №107-1462/30.08.2017г.

До Николаос Константинос Елефтериу                    за АУПВ №107-1363/14.08.2017г.

До Боряна Георгиева Тодорова                            за АУПВ №107-1347/10.08.2017г.

До Марин Огнянов Буюклиев                               за АУПВ №107-1388/17.08.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 02.10.2017г.