СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3057 / 09.08.2021г.

1115

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3057 / 09.08.2021г.

 

 

 

До ЕТ ИСКРА-55-Любчо Иванов                        за АУПВ №107-642/08.06.2021г.

До ЕТ ИСКРА-55-Любчо Иванов                        за АУПВ №107-643/08.06.2021г.

До Ивелин Николаев Николов                             за АУПВ №107-599/19.05.2021г.

До Данаила Генова Георгиева                              за АУПВ №107-697/25.06.2021г.

До Дида Стоянова Събева                                     за АУПВ №107-605/21.05.2021г.

До Марин Огнянов Буюклиев                               за АУПВ №107-616/31.05.2021г.

До ОЛИМПИЯ ЕР ЕООД                                      за АУПВ №107-654/11.06.2021г.

До Ален Паисиев Гочев                                         за АУПВ №107-777/16.07.2021г.

До Ален Паисиев Гочев                                         за АУПВ №107-778/16.07.2021г.

До АУТО МИМИ ЕООД                                       за АУПВ №107-661/15.06.2021г.

До ГАБРИЕЛ ЕНД ЧЕЛСИ ЕООД                       за АУПВ №107-658/14.06.2021г.

До Бинка Илиева Иванова                                     за АУПВ №107-671/18.06.2021г.

До Анелия Горанова Радинова                             за АУПВ №107-668/17.06.2021г.

До Анелия Горанова Радинова                             за АУПВ №107-669/17.06.2021г.

До Ценко Стоянов Иванов                                    за АУПВ №107-751/13.07.2021г.

До Ценко Стоянов Иванов                                    за АУПВ №107-752/13.07.2021г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 09.08.2021г.