СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК МДТ-2952 / 28.08.2023г.

334

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 МДТ-2952 / 28.08.2023г.

 

 

 

До ПАВЛОВИ ООД                                              за АУПВ №107-487/22.05.2023г.

До Владислав Петков Първанов                          за АУПВ №107-496/29.05.2023г.

До Наско Николов Пенев                                     за АУПВ №107-553/16.06.2023г.

До Ердинч Юзеиров Ингилизов                          за АУПВ №107-602/10.07.2023г.

До Владислава Ханс Янчева                                за АУПВ №107-505/30.05.2023г.

До Владислава Ханс Янчева                                за АУПВ №107-506/30.05.2023г.

До Андонина Иванова Владиславова                 за АУПВ №107-548/14.06.2023г.

До Мариела Бориславова Димова                       за АУПВ №107-546/13.06.2023г.

До Магда Любомирова Николова                       за АУПВ №107-567/23.06.2023г.

До Данаил Огнянов Николов                               за АУПВ №107-577/28.06.2023г.

До Цоло Христов Добрев                                     за АУПВ №107-581/30.06.2023г.

До Татяна Цветанова Божинова                          за АУПВ №107-517/01.06.2023г.

До Пламен Иванчев Христов                               за АУПВ №107-593/06.07.2023г.

До Пламен Иванчев Христов                               за АУПВ №107-594/06.07.2023г.

До Владислав Николаев Крамолински               за АУПВ №107-591/05.07.2023г.

До Миладин Борисов Налбантов                        за АУПВ №107-584/03.07.2023г.

До Миладин Борисов Налбантов                        за АУПВ №107-585/03.07.2023г.

До Миладин Борисов Налбантов                        за АУПВ №107-586/03.07.2023г.

До Миладин Борисов Налбантов                        за АУПВ №107-587/03.07.2023г.

 

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 28.08.2023г.