СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2642 / 24.07.2018г.

894

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-2642 / 24.07.2018г.

 

 

 

До ЕТ Влади-Владимир Витанов           за АУПВ №107-697/20.06.2018г.

До ЕТ Влади-Владимир Витанов           за АУПВ №107-698/20.06.2018г.

До Георги Стефанов Бошнаков              за АУПВ №107-619/30.05.2018г.

До Ивелина Асенова Петрова                за АУПВ №107-624/31.05.2018г.

До Димитър Георгиев Божинов             за АУПВ №107-608/29.05.2018г.

До Нели Петрова Божинова                   за АУПВ №107-609/29.05.2018г.

До Стефан Георгиев Берков                   за АУПВ №107-686/14.06.2018г.

До Владимир Франц Хаджиев                за АУПВ №107-630/01.06.2018г.

До Йото Тончев Гайдарски                     за АУПВ №107-641/05.06.2018г.

До Тодор Йорданов Крачунов                за АУПВ №107-646/06.06.2018г.

До Тодор Йорданов Крачунов                за АУПВ №107-647/06.06.2018г.

До Пламен Цветанов Лалов                    за АУПВ №107-644/06.06.2018г.

До Пламен Цветанов Лалов                    за АУПВ №107-645/06.06.2018г.

До Денислав Димчев Огнянов                 за АУПВ №107-642/05.06.2018г.

До Денислав Димчев Огнянов                 за АУПВ №107-643/05.06.2018г.

До ЕТ Женя Лазарова                               за АУПВ №107-746/11.07.2018г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 24.07.2018г.