СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2641 / 24.07.2018г.

767

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-2641 / 24.07.2018г.

 

 

 

До Джевзет Ердогду                               за АУПВ №107-553/04.05.2018г.

До Красимир Маринов Иванов              за АУПВ №107-560/08.05.2018г.

До Красимир Маринов Иванов              за АУПВ №107-561/08.05.2018г.

До Венелин Евстатиев Цветков             за АУПВ №107-562/09.05.2018г.

До Венелин Евстатиев Цветков             за АУПВ №107-563/09.05.2018г.

До Румяна Здравкова Първанова           за АУПВ №107-571/14.05.2018г.

До Румяна Здравкова Първанова           за АУПВ №107-572/14.05.2018г.

До Васил Маринов Петков                     за АУПВ №107-508/25.04.2018г.

До Васил Маринов Петков                     за АУПВ №107-509/25.04.2018г.

До Илиана Иванова Блажева                  за АУПВ №107-635/04.06.2018г.

До Илиана Иванова Блажева                  за АУПВ №107-636/04.06.2018г.

До Любомир Антимов Бебенов              за АУПВ №107-601/25.05.2018г.

До Венелин Николов Иванов                  за АУПВ №107-666/12.06.2018г.

До Юлиан Юриев Наков                         за АУПВ №107-602/28.05.2018г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 24.07.2018г.