СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-2551 / 11.06.2019г.

336

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-2551 / 11.06.2019г.

 

 

 

До МЕЛОН ЕООД                                                      за АУПВ №107-420/18.03.2019г.

До РУБИН ИНВЕСТ АД                                            за АУПВ №107-534/18.04.2019г.

До РУБИН ИНВЕСТ АД                                            за АУПВ №107-535/18.04.2019г.

До КАРАТО –С ЕООД                                               за АУПВ №107-629/13.05.2019г.

До ЕКСПРЕС ИНВЕСТ МТ ООД                             за АУПВ №107-500/09.04.2019г.

До ЕТ НАДЯ ВЪЛОВА-ШАНС                                за АУПВ №107-491/05.04.2019г.

До ЕТ Функция,форма,дизайн-Кр.Николов             за АУПВ №107-466/29.03.2019г.

До ЕТ Функция,форма,дизайн-Кр.Николов             за АУПВ №107-467/29.03.2019г.

До Милена Михайлова   Кузманова                          за АУПВ №107-478/02.04.2019г.

До Милена Михайлова Кузманова                            за АУПВ №107-479/02.04.2019г

До Милена Михайлова Кузманова                            за АУПВ №107-480/02.04.2019г

До СТУДЕНКОВ ЕООД                                             за АУПВ №107-532/17.04.2019г.

До СТУДЕНКОВ ЕООД                                             за АУПВ №107-533/17.04.2019г.

До ЕТ ТОНИ ПЕТРОВ                                                за АУПВ №107-520/15.04.2019г.

До СТИЛПЛАСТ -2000 ООД                                     за АУПВ №107-510/11.04.2019г.

До АГРИЙН ЕООД                                                     за АУПВ №107-506/10.04.2019г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 11.06.2019г.