СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2001 / 05.06.2018г.

1014

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-2001 / 05.06.2018г.

 

 

 

До СИЛВАНА КОМЕРС ЕООД                  за АУПВ №107-400/02.04.2018г.

До КОМЕРС ЕООД                                      за АУПВ №107-397/29.03.2018г.

До ЕФЕКТ-С ЕООД                                     за АУПВ №107-415/10.04.2018г.

До ХАСАН И БУРХАН ООД                      за АУПВ №107-417/11.04.2018г.

До ХАСАН И БУРХАН ООД                      за АУПВ №107-418/11.04.2018г.

До ХАСАН И БУРХАН ООД                      за АУПВ №107-419/11.04.2018г.

До Александър Сашев Методиев                за АУПВ №107-554/04.05.2018г.

До Александър Сашев Методиев                за АУПВ №107-555/04.05.2018г

До Христо Проданов Игнатов                     за АУПВ №107-425/02.04.2018г.

До Христо Проданов Игнатов                     за АУПВ №107-426/02.04.2018г

До Христо Проданов Игнатов                     за АУПВ №107-427/02.04.2018г

До Росен Славов Костов                              за АУПВ №107-441/16.04.2018г.

До Румяна Йорданова Радоева                    за АУПВ №107-422/12.04.2018г.

До Румяна Йорданова Радоева                    за АУПВ №107-423/12.04.2018г.

До Румяна Йорданова Радоева                    за АУПВ №107-424/12.04.2018г.

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 05.06.2018г.