СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1717 / 14.05.2018г.

885

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-1717 / 14.05.2018г.

 

 

 

До Дилян Иванов Лазаров                         за АУПВ №107-244/01.03.2018г.

До Тодор Костов Петров                           за АУПВ №107-519/27.04.2018г.

До Тодор Костов Петров                           за АУПВ №107-520/27.04.2018г.

До Тодор Костов Петров                           за АУПВ №107-521/27.04.2018г.

До Асхат Ердоанов Керимов                     за АУПВ №107-491/20.04.2018г.

До РОСИТЕКС ООД                                   за АУПВ №107-325/27.02.2018г.

До ХАМЕЛЕОН 11 ЕООД                          за АУПВ №107-344/07.03.2018г.

До ДИ ЕМ СИ -78 ЕООД                            за АУПВ №107-359/14.03.2018г.

До ДИ ЕМ СИ -78 ЕООД                            за АУПВ №107-360/14.03.2018г.

До ЛДП-ЛОГИСТИК ЕООД                       за АУПВ №107-378/21.03.2018г.

До ДЕСИСЛАВА 98 ЕООД                        за АУПВ №107-381/22.03.2018г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 14.05.2018г.