СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1617 / 21.12.2017г.

1069

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-1617 / 21.12.2017г.

 

До Десислава Динкова  Гюрецова-Митева          за АУПВ №107-1686/13.10.2017г.

До Десислава Динкова Гюрецова-Митева           за АУПВ №107-1687/13.10.2017г.

До Шибил Мигленов Миленов                             за АУПВ №107-1893/24.11.2017г.

До Димитър Александров Христов                      за АУПВ №107-1883/23.11.2017г.

До Християн Василев Тодоров                            за АУПВ №107-1778/07.11.2017г.

До Християн Василев Тодоров                            за АУПВ №107-1779/07.11.2017г.

До Християн Василев Тодоров                            за АУПВ №107-1780/07.11.2017г.

До Таня Петрова Мушатова                                 за АУПВ №107-1708/23.10.2017г.

До Таня Петрова Мушатова                                 за АУПВ №107-1709/23.10.2017г.

До Дойчин Боянов Мушатов                                за АУПВ №107-1707/23.10.2017г.

До Николай Янчев Николов                                 за АУПВ №107-1719/21.11.2017г.

До Николай Янчев Николов                                 за АУПВ №107-1720/21.11.2017г.

До Момчил Петков Иванов                                  за АУПВ №107-1757/03.11.2017г.

До Валентин Димитров Симеонов                       за АУПВ №107-1729/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1730/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1731/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1732/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1733/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1734/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1735/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1736/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1737/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1738/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1739/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1740/02.11.2017г.

До Найден Огнянов Атанасов                              за АУПВ №107-1741/02.11.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 21.12.2017г.