СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 12 / 04.01.2022г.

970

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 12 / 04.01.2022г.

 

 

 

До Цветан Иванов Цочев                                      за АУПВ №107-851/03.09.2021г.

До Тони Христов Цветанов                                  за АУПВ №107-843/31.08.2021г.

До Тони Христов Цветанов                                  за АУПВ №107-844/31.08.2021г.

До Ралица Иванова Петрова                                 за АУПВ №107-880/21.09.2021г.

До Поля Калоянова Димитрова                            за АУПВ №107-877/17.09.2021г.

До Александрина Спиридонова Георгиева         за АУПВ №107-867/14.09.2021г.

До Бисер Николаев Начев                                     за АУПВ №107-885/24.09.2021г.

До Красимир Севдалинов Диков                          за АУПВ №107-971/08.11.2021г.

До Николай Вълов Райков                                     за АУПВ №107-924/21.10.2021г.

До Варвара Аврамова Вачева-Станчева               за АУПВ №107-988/11.11.2021г.

До Галя Тодорова Илиева                                      за АУПВ №107-941/28.10.2021г.

До Румяна Йорданова Радоева                              за АУПВ №107-977/09.11.2021г.

До Румяна Йорданова Радоева                              за АУПВ №107-978/09.11.2021г.

До Румяна Йорданова Радоева                              за АУПВ №107-979/09.11.2021г.

До Румяна Йорданова Радоева                              за АУПВ №107-980/09.11.2021г.

До Пламен Георгиев Анков                                   за АУПВ №107-998/16.11.2021г.

До Пламен Георгиев Анков                                   за АУПВ №107-999/16.11.2021г.

До Пламен Георгиев Анков                                   за АУПВ №107-1000/16.11.2021г.

До Пламен Георгиев Анков                                   за АУПВ №107-1001/16.11.2021г.

До Йорданка Антонова Антонова                         за АУПВ №107-1008/17.11.2021г.

До Йорданка Антонова Антонова                         за АУПВ №107-1009/17.11.2021г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 04.01.2022г.