СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1194 / 21.03.2024г.

185

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-1194 / 21.03.2024г.

 

 

 

До Илиян Дилянов Илиев                                     за АУПВ №107-802/23.11.2023г.

До Розета Христова Димитрова                           за АУПВ №107-819/28.11.2023г.

До Лъчезар Георгиев Танев                                  за АУПВ №107-817/27.11.2023г.

До Зорница Николаева Николова                         за АУПВ №107-845/05.12.2023г.

До Симеон Деянов Нинчев-чрез

Диана Крумова Миронова-Нинчева                     за АУПВ №107-830/30.11.2023г.

До Искра Недялкова Прендова                             за АУПВ №107-857/08.12.2023г.

До Искра Недялкова Прендова                             за АУПВ №107-858/08.12.2023г.

До Варвара Аврамова Вачева-Станчева               за АУПВ №107-8/05.01.2024г.

До Валери Благоев Гачевски                                 за АУПВ №107-13/08.01.2024г.

До Валери Благоев Гачевски                                 за АУПВ №107-14/08.01.2024г.

До Румяна Йорданова Радоева                              за АУПВ №107-20/09.01.2024г.

До Румяна Йорданова Радоева                              за АУПВ №107-21/09.01.2024г.

До Румяна Йорданова Радоева                              за АУПВ №107-22/09.01.2024г.

До Пламен Христов Христов                                 за АУПВ №107-39/11.01.2024г.

До Милена Панайотова Петкова                           за АУПВ №107-67/16.01.2024г.

До Явор Георгиев Александров                            за АУПВ №107-74/17.01.2024г.

До Явор Георгиев Александров                            за АУПВ №107-75/17.01.2024г.

До Георги Иванов Димитров                                 за АУПВ №107-78/18.01.2024г.

До Георги Иванов Димитров                                 за АУПВ №107-79/18.01.2024г.

До ГАЯ ЕООД                                                         за АУПВ №107-258/14.02.2024г.

До ГЛОБЪЛ РЕЦИКЛИНГ ООД                           за АУПВ №107-221/06.02.2024г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 21.03.2024г.

Дата на сваляне: ……………………