СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1188 / 29.03.2018г.

948

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № МДТ-1188 / 29.03.2018г.

 

 

До КЪМПАНИ БИЛД КОМЕРС ЕООД     за АУПВ №107-268/12.02.2018г.

До ТОНИ-П ЕООД                                     за АУПВ №107-161/18.01.2018г.

До ТОНИ-П ЕООД                                     за АУПВ №107-161/18.01.2018г.

До ТОНИ-П ЕООД                                     за АУПВ №107-161/18.01.2018г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                     за АУПВ №107-208/30.01.2018г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                     за АУПВ №107-209/30.01.2018г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                     за АУПВ №107-210/30.01.2018г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                     за АУПВ №107-211/30.01.2018г.

До ДЕНЧЕВ КОМЕРС ЕООД                     за АУПВ №107-212/30.01.2018г.

До САИВ ЕООД                                         за АУПВ №107-240/02.02.2018г.

До ЕТ ВАЛЕРИ ТАКОВ-СКОРПИО          за АУПВ №107-263/09.02.2018г.

До ЕТ ВАЛЕРИ ТАКОВ-СКОРПИО          за АУПВ №107-264/09.02.2018г.

До ЕВРОФИНАНСИНГ-2 ЕООД               за АУПВ №107-280/15.02.2018г.

До ЕВРОФИНАНСИНГ-2 ЕООД               за АУПВ №107-281/15.02.2018г.

До ЕВРОФИНАНСИНГ-2 ЕООД               за АУПВ №107-282/15.02.2018г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 29.03.2018г.