СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 926 /12.05.2017г

1065

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

                                                                                                  ЕИК  000413974

 

 

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                                                              № 926 /12.05.2017г.

 

 

До НЮ ШАНС 2015 ЕООД                             за АУПВ №107-561/15.03.2017г.

До НЮ ШАНС 2015 ЕООД                             за АУПВ №107-562/15.03.2017г.

До НЮ ШАНС 2015 ЕООД                             за АУПВ №107-563/15.03.2017г.

До НЮ ШАНС 2015 ЕООД                             за АУПВ №107-564/15.03.2017г.

До НЮ ШАНС 2015 ЕООД                             за АУПВ №107-565/15.03.2017г.

До ВИПИТА ЕООД                                          за АУПВ №107-576/16.03.2017г.

До ВИПИТА ЕООД                                          за АУПВ №107-577/16.03.2017г.

До ВИПИТА ЕООД                                          за АУПВ №107-578/16.03.2017г.

До ВИПИТА ЕООД                                          за АУПВ №107-579/16.03.2017г.

До ВИПИТА ЕООД                                          за АУПВ №107-580/16.03.2017г.

До ДАЧО ЕООД                                               за АУПВ №107-656/29.03.2017г.

До ДАЧО ЕООД                                               за АУПВ №107-657/29.03.2017г.

До РЕАЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД                 за АУПВ №107-629/23.03.2017г.

До РЕАЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД                 за АУПВ №107-630/23.03.2017г.

До РЕАЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД                 за АУПВ №107-631/23.03.2017г.

До РЕАЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД                 за АУПВ №107-632/23.03.2017г.

До РЕАЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД                 за АУПВ №107-633/23.03.2017г.

До СПОКО ИНВЕСТ АД                                  за АУПВ №107-714/10.04.2017г.

До СПОКО ИНВЕСТ АД                                  за АУПВ №107-715/10.04.2017г.

До СПОКО ИНВЕСТ АД                                  за АУПВ №107-716/10.04.2017г.

До СПОКО ИНВЕСТ АД                                  за АУПВ №107-717/10.04.2017г.

До СПОКО ИНВЕСТ АД                                  за АУПВ №107-718/10.04.2017г.

До СПОКО ИНВЕСТ АД                                  за АУПВ №107-719/10.04.2017г.

До СПОКО ИНВЕСТ АД                                  за АУПВ №107-720/10.04.2017г.

До СПОКО ИНВЕСТ АД                                  за АУПВ №107-721/10.04.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 12.05.2017г.