СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 840 / 02.05.2017г.

1044

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № 840 / 02.05.2017г.

 

 

До ЕКСПРЕС ИНВЕСТ МТ ООД                   за АУПВ №107-643/27.03.2017г.

До ЕКСПРЕС ИНВЕСТ МТ ООД                   за АУПВ №107-644/27.03.2017г.

До ВИ ПИ АР ЕООД                                       за АУПВ №107-698/07.04.2017г.

До ВИ ПИ АР ЕООД                                       за АУПВ №107-699/07.04.2017г.

До ВИ ПИ АР ЕООД                                       за АУПВ №107-700/07.04.2017г.

До ВИ ПИ АР ЕООД                                       за АУПВ №107-701/07.04.2017г.

До ВИ ПИ АР ЕООД                                       за АУПВ №107-702/07.04.2017г.

До ВИ ПИ АР ЕООД                                       за АУПВ №107-703/07.04.2017г.

До ВИ ПИ АР ЕООД                                       за АУПВ №107-704/07.04.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-494/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-495/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-496/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-497/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-498/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-499/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-500/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-501/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-502/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-503/06.03.2017г.

До АН ЛИЗИНГ ЕООД                                   за АУПВ №107-504/06.03.2017г.

До КРАФТ ЕООД                                            за АУПВ №107-536/08.03.2017г.

До ДИ-ЕМ-СИ-78 ЕООД                                 за АУПВ №107-547/13.03.2017г.

До ДИ-ЕМ-СИ-78 ЕООД                                 за АУПВ №107-548/13.03.2017г.

До ТЕОДОР МАДЖАРОВ                               за АУПВ №107-667/31.03.2017г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 02.05.2017г.