СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 752 /13.04.2017г.

1029

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

                                                                                                            ЕИК  000413974

 

 

         СЪОБЩЕНИЕ

         по чл. 32 от ДОПК

 

№ 752 /13.04.2017г.

 

До РЕМАР-2015 ЕООД                           за АУПВ №107-609/22.03.2017г.

До РЕМАР-2015 ЕООД                           за АУПВ №107-610/22.03.2017г.

До РЕМАР-2015 ЕООД                           за АУПВ №107-611/22.03.2017г.

До РЕМАР-2015 ЕООД                           за АУПВ №107-612/22.03.2017г.

До РЕМАР-2015 ЕООД                           за АУПВ №107-613/22.03.2017г.

До РЕМАР-2015 ЕООД                           за АУПВ №107-614/22.03.2017г.

До ГАЯ ЕООД                                          за АУПВ №107-373/21.02.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-454/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-455/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-456/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-457/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-458/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-459/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-460/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-461/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-462/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-463/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-464/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-465/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-466/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-467/01.03.2017г.

До КН ТРАНСПОРТ ЕООД                    за АУПВ №107-468/01.03.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-404/24.02.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-405/24.02.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-406/24.02.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-407/24.02.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-408/24.02.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-409/24.02.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-410/24.02.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-411/24.02.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-412/24.02.2017г.

До РОКАЛ 2 ЕООД                                 за АУПВ №107-413/24.02.2017г.

До Максим Георгиев Мачев                   за АУПВ №107-448/28.02.2017г.

До Максим Георгиев Мачев                   за АУПВ №107-449/28.02.2017г.

До Максим Георгиев Мачев                   за АУПВ №107-450/28.02.2017г.

До Максим Георгиев Мачев                   за АУПВ №107-451/28.02.2017г.

До Максим Георгиев Мачев                   за АУПВ №107-452/28.02.2017г.

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 Орган по приходите : Ваня Атанасова

 Дата на поставяне:13.04.2017г.