СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 679 / 03.04.2017г.

1035

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

                                                                                                        ЕИК  000413974

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                                                          № 679 / 03.04.2017г.

 

 

До ЕТ ТОНИ ПЕТРОВ                                        за АУПВ №107-314/14.02.2017г.

До ЕТ ТОНИ ПЕТРОВ                                        за АУПВ №107-315/14.02.2017г.

До ЕТ ТОНИ ПЕТРОВ                                        за АУПВ №107-316/14.02.2017г.

До ЕТ ТОНИ ПЕТРОВ                                        за АУПВ №107-317/14.02.2017г.

До ТОНИ-П ЕООД                                              за АУПВ №107-325/15.02.2017г.

До ТОНИ-П ЕООД                                              за АУПВ №107-326/15.02.2017г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                              за АУПВ №107-331/16.02.2017г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                              за АУПВ №107-332/16.02.2017г.

До 3 М ГРУП 3 АД                                              за АУПВ №107-333/16.02.2017г

До 3 М ГРУП 3 АД                                              за АУПВ №107-334/16.02.2017г

До 3 М ГРУП 3 АД                                              за АУПВ №107-335/16.02.2017г

До 3 М ГРУП 3 АД                                              за АУПВ №107-336/16.02.2017г

До 3 М ГРУП 3 АД                                              за АУПВ №107-337/16.02.2017г

До Лиляна Константинова Мутафова                 за АУПВ №107-445/28.02.2017г.

До Лиляна Константинова Мутафова                 за АУПВ №107-446/28.02.2017г

До Лиляна Константинова Мутафова                 за АУПВ №107-447/28.02.2017г

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 03.04.2017г.