СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2332 / 02.12.2016г.

1011

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№ 2332 / 02.12.2016г.

 

 

До Ели Христова Ванкова                                 за АУПВ №107-1712/20.09.2016г.

До Ваня Константинова Симеонова                 за АУПВ №107-1726/26.09.2016г.

До Ваня Константинова Симеонова                 за АУПВ №107-1727/26.09.2016г

До Наталия Първанова Калчева                       за АУПВ №107-1769/06.10.2016г.

До Мариета Маринова Динова-Елефтериу      за АУПВ №107-1788/10.10.2016г.

До Мариета Маринова Динова-Елефтериу      за АУПВ №107-1789/10.10.2016г

До Павлин Тодоров Крачунов                          за АУПВ №107-1800/12.10.2016г.

До Павлин Тодоров Крачунов                          за АУПВ №107-1801/12.10.2016г.

До Николай Данаилов Раденцов                       за АУПВ №107-1805/13.10.2016г.

До Жени Иванова Димитрова                           за АУПВ №107-1692/14.09.2016г.

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 02.12.2016г.

Дата на сваляне: ……………………