СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1372 / 28.07.2017г

949

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № 1372 / 28.07.2017г.

 

 

До ДАЛИЯ ЕООД                                                 за АУПВ №107-843/12.05.2017г.

До ДАЛИЯ ЕООД                                                 за АУПВ №107-844/12.05.2017г.

До Анатоли Костов Тодоров                               за АУПВ №107-954/09.06.2017г.

До Цветелин Ненчев Горанов                              за АУПВ №107-1142/12.07.2017г.

До Цветелин Ненчев Горанов                              за АУПВ №107-1143/12.07.2017г.

До Стилиян Христов Маринов                             за АУПВ №107-909/30.05.2017г.

До Виолина Панайотова Матеева                        за АУПВ №107-913/01.06.2017г.

До Виолина Панайотова Матеева                        за АУПВ №107-914/01.06.2017г.

До Цветомир Николаев Василев                          за АУПВ №107-918/02.06.2017г.

До Клементина Борисова Цветкова                     за АУПВ №107-922/05.06.2017г.

До Клементина Борисова Цветкова                     за АУПВ №107-923/05.06.2017г.

До Кирил Борисов Тодоров                                 за АУПВ №107-940/07.06.2017г.

До Кирил Борисов Тодоров                                 за АУПВ №107-941/07.06.2017г.

До Ирина Асенова Костова                                  за АУПВ №107-919/02.06.2017г.

До Ирина Асенова Костова                                  за АУПВ №107-920/02.06.2017г.

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова

 

Дата на поставяне: 28.07.2017г.