СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1059 / 08.06.2017г.

1070

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

 

ЕИК  000413974

 

 

   СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

 

                                                № 1059 / 08.06.2017г.

 

 

До ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО 2000 АД                за АУПВ №107-637/24.03.2017г.

До ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО 2000 АД                за АУПВ №107-637/24.03.2017г.

До НИКИ-ИСПИРОВИ И СИЕ СД                        за АУПВ №107-668/03.04.2017г.

До ЕТ КЕЙД-К.КАРАМФИЛОВ                            за АУПВ №107-725/11.04.2017г.

До ЕТ КЕЙД-К.КАРАМФИЛОВ                            за АУПВ №107-726/11.04.2017г.

До РУБИН ИНВЕСТ АД                                        за АУПВ №107-854/17.05.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-679/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-680/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-681/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-682/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-683/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-684/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-685/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-686/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-687/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-688/05.04.2017г.

До СЕРМИНАС 2015 ЕООД                                  за АУПВ №107-689/05.04.2017г.

До КЕБА ЕООД                                                      за АУПВ №107-739/18.04.2017г.

До КЕБА ЕООД                                                      за АУПВ №107-740/18.04.2017г.

До КЕБА ЕООД                                                      за АУПВ №107-741/18.04.2017г.

До КЕБА ЕООД                                                      за АУПВ №107-742/18.04.2017г.

До КЕБА ЕООД                                                      за АУПВ №107-743/18.04.2017г.

До АНА 2020 ЕООД                                              за АУПВ №107-767/21.04.2017г.

До АНА 2020 ЕООД                                              за АУПВ №107-768/21.04.2017г.

До АНА 2020 ЕООД                                              за АУПВ №107-769/21.04.2017г.

До АНА 2020 ЕООД                                              за АУПВ №107-770/21.04.2017г.

До АНА 2020 ЕООД                                              за АУПВ №107-771/21.04.2017г.

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

Орган по приходите : Ваня Атанасова