Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 904 / 11.05.2017г.

1046

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 904  / 11.05.2017г.         До „Булинвест” ЕООД                                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 889 / 09.05.2017г.

1085

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 889  / 09.05.2017г.         До „Викторио 18” ЕООД                                …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 737/12.04.2017г

1040

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 737/12.04.2017г.   До Валентин Мишев  Георгиев               за АУПВ № 107-13/05.01.2017г. До Валентин Мишев  Георгиев             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 700 / 06.04.2017г.

1066

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 700  / 06.04.2017г.         До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-415/27.02.2017г. До „Водно…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 621 / 21.03.2017г.

1083

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 621  / 21.03.2017г.   До Габриел Йорданов Мутафов                      за АУПВМДДД  №107- 42/12.01.2017г. До Габриел Йорданов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 532 / 10.03.2017г.

1004

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974      СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК     № 532 / 10.03.2017г.   До Ирена Йорданова Миленкова                  за АУПВ №107-2002/16.12.2016г. До Борислав Банов Янев                …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 494 / 02.03.2017г.

1027

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 494  / 02.03.2017г.   До Станислав Тихомиров Първанов               за АУПВМДДД  №107-1585/18.08.2016г. До Грета Димитрова Цветанова                   …