Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 700 / 06.04.2017г.

997

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 700  / 06.04.2017г.         До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-415/27.02.2017г. До „Водно…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 621 / 21.03.2017г.

1019

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 621  / 21.03.2017г.   До Габриел Йорданов Мутафов                      за АУПВМДДД  №107- 42/12.01.2017г. До Габриел Йорданов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 532 / 10.03.2017г.

943

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974      СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК     № 532 / 10.03.2017г.   До Ирена Йорданова Миленкова                  за АУПВ №107-2002/16.12.2016г. До Борислав Банов Янев                …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 494 / 02.03.2017г.

967

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 494  / 02.03.2017г.   До Станислав Тихомиров Първанов               за АУПВМДДД  №107-1585/18.08.2016г. До Грета Димитрова Цветанова                   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 436 /15.02.2017г.

993

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 436 /15.02.2017г.   До Александър Димитров Великов     за АУПВ № 107-1593/19.08.2016г. До Александър Димитров Великов     за АУПВ № 107-1594/19.08.2016г. До Десислава Димитрова Йонова      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 349/ 08.02.2017г.

983

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 349/ 08.02.2017г.   До Момчил Петков Иванов                            за АУПВМДДД  №107-1160/10.06.2016г. До Емил Петков Занков                          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 260 / 31.01.2017г.

1124

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК   № 260 / 31.01.2017г.   До Силвана Демирева Сидерова                    за АУПВ №107-1915/17.11.2016г. До Нанка Василева Дачева               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 81/10.01.2017г.

1162

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  81/10.01.2017г. До Владислав Йорданов Каменов        за АУПВ № 107-1803/12.10.2016г. До Мюхтебер Али Адеми                      за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 06.01.2017г.

1047

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 51 / 06.01.2017г.   До Даниел Кирилов Ангелов                           за АУПВМДДД  №107-1366/08.07.2016г. До Даниел…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 6 / 03.01.2017г.

1056

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974    СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК     № 6 / 03.01.2017г.                            До Павлина Иванова Исакова                            за…

Съобщение по чл.32 от ДОПК № 2356 / 07.12.2016г.

1044

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2356 / 07.12.2016г.   До Силвия Лозанова Иванова                       за АУПВМДДД  №107-1552/12.08.2016г. До Ивайло Ангелов Димитров                     …