Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2332 / 02.12.2016г.

827

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2332 / 02.12.2016г.     До Ели Христова Ванкова                                 за АУПВ №107-1712/20.09.2016г. До Ваня Константинова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2197 / 04.11.2016г.

870

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2197 / 04.11.2016г.     До Валентина Тодорова Иванова                         за АУПВ №107-1300/07.07.2016г. До Венцислав Йорданов Златанов                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2198 /04.11.2016г.

852

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  2198 /04.11.2016г.   До  Иво Неделчев Делчев                        за АУПВ № 107-1630/26.08.2016г. До Деница Красимирова Ангелова        …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2108 / 21.10.2016г

807

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2108 / 21.10.2016г.       До Ивайло Руменов Ненов                      за АУПВ № 107-1394/13.07.2016г. До Ивайло Руменов Ненов               …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2110 / 21.10.2016г

927

 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2110 / 21.10.2016г. До Христо Върбанов Радивенски                    за АУПВ №107-1435/21.07.2016г. До Евелина Христова Радивенска                  …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 2109 / 21.10.2016г

818

СЪОБЩЕНИЕ  по чл.32 от ДОПК № 2109 / 21.10.2016г. До Мирослав Стоянов Цанев      за АУПВМДДД  №107-1519/04.08.2016г. До Мирослав Стоянов Цанев    за АУПВМДДД  №107-1520/04.08.2016г. До Зинка Сашева Димитрова    за АУПВМДДД …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 1954 /28.09.2016г.

938

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1954 /28.09.2016г.     До Донка Димитрова Кирици                    за АУПВ № 107-1140/09.06.2016г. До Донка Димитрова Кирици                   …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 1955 / 28.09.2016г.

756

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 1955 / 28.09.2016г.         До Ирена Росенова Кръстева                      за АУПВМДДД  №107-1447/22.07.2016г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1817/ 07.09.2016г.

789

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1817/ 07.09.2016г.   До Теодор Илиев Петрунов                           за АУПВМДДД  №107-1098/02.06.2016г. До Теодор…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1814 /02.09.2016г.

808

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1814 / 02.09.2016г.     До Георги Иванов Спасов                              за АУПВ №107-1325/05.07.2016г. До Георги Иванов Спасов               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1648 /10.08.2016г.

900

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1648 /10.08.2016г.     До Фарес Алфарес                                       за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1664 / 12.08.2016г.

772

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1664 / 12.08.2016г.     До Ива Николаева Николова                          за АУПВ №107-1287/28.06.2016г. До Данаил Милчев…