Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 575/12.02.2020г.

1559

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 575/12.02.2020г.   До Николай Ангелов Христов                            за АУПВ № 107-1510/29.11.2019г. До Албена Петкова Дамянова     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 5303 /19.12.2019г.

1543

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 5303 /19.12.2019г.     До Мариета Едмондова Шахпазян за АУПВ № 107-1002/06.08.2019г. До Ивайло Славов Ненов за АУПВ № 107-1004/07.08.2019г. До Стела Николова Георгиеваза АУПВ № 107-1052/16.08.2019г. До Георги Атанасов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 5000/27.11.2019г.

1533

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 5000/27.11.2019г.     До Павлина Пенчева Кръстева                            за АУПВ № 107-1151/16.09.2019г. До Кръстьо Петров Кръстев  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4861 / 19.11.2019г.

1533

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4861 / 19.11.2019г.       До ЕМИЛ НАЙДЕНОВ НАЙДЕНОВ                       за АУПВ №107-1132/04.09.2019г. До ЕВГЕНИЙ ЦОНКОВ АНДРЕЕВ       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4845 /18.11.2019г.

1542

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 4845 /18.11.2019г.     До Иво Младенов Иванов за АУПВ № 107-873/27.06.2019г. До Емил Алипиев Арсовза АУПВ № 107-974/25.07.2019г. До Гонзало Лопез Брулетутза АУПВ № 107-978/26.07.2019г. До Гонзало Лопез Брулетутза АУПВ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 4462 / 22.10.2019г.

1540

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ- 4462 / 22.10.2019г.       До Цвете Петкова Иванова                                за АУПВ №107-1030/14.08.2019г. До Мика Станева…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4411/17.10.2019г.

1565

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-4411/17.10.2019г.     До Даниела Косева Гущерова                             за АУПВ № 107-952/22.07.2019г. До Даниела Косева Гущерова      …