Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1267/24.11.2017г.

1089

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-1267/24.11.2017г.   До Биляна Емилова Петкова- Мотовска              за АУПВ № 107-1505/05.09.2017г. До Димитър Петков Иванов                                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1278 /24.11.2017г.

1062

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -1278 /24.11.2017г.   До Елеонора Александрова Светозарова  за АУПВ № 107-1485/01.09.2017г. До Юлиян Ангелов Русанов                       за АУПВ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1195 /17.11.2017г.

1079

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -1195 /17.11.2017г.   До Иван Георгиев Георгиев                за АУПВ № 107-1282/01.08.2017г. До Иван Георгиев Георгиев               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 939/24.10.2017г.

1047

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 939/24.10.2017г.     До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1290/02.08.2017г. До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1291/02.08.2017г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-936/24.10.2017г.

1018

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-936/24.10.2017г.    До Галина Борисовна Иванова                          за АУПВ № 107-1413/21.08.2017г. До Любомир Йорданов Петров                         за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-690/09.10.2017г.

1059

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-690/09.10.2017г.     До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1290/02.08.2017г. До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1291/02.08.2017г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-635/04.10.2017г.

1044

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-635/04.10.2017г.    До Мая Миньо Гербавец                                      за АУПВ № 107-1302/03.08.2017г. До…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-591/02.10.2017г.

1061

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-591/02.10.2017г.   До  Сашо Красимиров Свиленов            за АУПВ № 107-1164/13.07.2017г. До  Георги Христов Цветков                  за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-321/11.09.2017г.

1041

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-321/11.09.2017г.     До Рени Тодорова Илиева                    за АУПВ № 107-916/02.06.2017г. До Рени Тодорова Илиева                   …