Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 737/12.04.2017г

823

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 737/12.04.2017г.   До Валентин Мишев  Георгиев               за АУПВ № 107-13/05.01.2017г. До Валентин Мишев  Георгиев             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 700 / 06.04.2017г.

828

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 700  / 06.04.2017г.         До „Водно стопанство 2000” ЕООД               за АУПВМДДД  №107-415/27.02.2017г. До „Водно…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 621 / 21.03.2017г.

850

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 621  / 21.03.2017г.   До Габриел Йорданов Мутафов                      за АУПВМДДД  №107- 42/12.01.2017г. До Габриел Йорданов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 532 / 10.03.2017г.

803

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974      СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК     № 532 / 10.03.2017г.   До Ирена Йорданова Миленкова                  за АУПВ №107-2002/16.12.2016г. До Борислав Банов Янев                …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 494 / 02.03.2017г.

825

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 494  / 02.03.2017г.   До Станислав Тихомиров Първанов               за АУПВМДДД  №107-1585/18.08.2016г. До Грета Димитрова Цветанова                   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 436 /15.02.2017г.

837

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 436 /15.02.2017г.   До Александър Димитров Великов     за АУПВ № 107-1593/19.08.2016г. До Александър Димитров Великов     за АУПВ № 107-1594/19.08.2016г. До Десислава Димитрова Йонова      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 349/ 08.02.2017г.

826

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № 349/ 08.02.2017г.   До Момчил Петков Иванов                            за АУПВМДДД  №107-1160/10.06.2016г. До Емил Петков Занков                          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 260 / 31.01.2017г.

954

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК   № 260 / 31.01.2017г.   До Силвана Демирева Сидерова                    за АУПВ №107-1915/17.11.2016г. До Нанка Василева Дачева               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 81/10.01.2017г.

1003

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  81/10.01.2017г. До Владислав Йорданов Каменов        за АУПВ № 107-1803/12.10.2016г. До Мюхтебер Али Адеми                      за…