Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3222 / 28.09.2020г.

1359

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3222 / 28.09.2020г.       До Стилиян Христов Маринов                             за АУПВ №107-1012/17.07.2020г. До Ивайло Светозаров Захариев        …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3097 / 16.09.2020г.

1400

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3097 / 16.09.2020г.       До Даниела Георгиева Гарева                             за АУПВ №107-1061/29.07.2020г. До Пламен Илиев Георгиев  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №МДТ- 3075/14.09.2020г.

1399

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 3075/14.09.2020г.   До Димитрийка Георгиева Недкова                  за АУПВ № 883/23.06.2020г. До Димитрийка Георгиева Недкова                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -2918 /31.08.2020г.

1358

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -2918 /31.08.2020г.     До Гергана Петкова Лесова за АУПВ № 107-6/02.01.2020г. До Анна Илиева Митоваза АУПВ № 107-46/10.01.2020г. До Людмил Тодоров Митовза АУПВ № 107-47/10.01.2020г. До Соня Вълкова Иванова-Духлевсказа…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2654 / 07.08.2020г.

1403

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2654 / 07.08.2020г.       До Росица Кирилова Тодорова                            за АУПВ №107-783/08.05.2020г. До Георги Илиев Петров      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2518/30.07.2020г.

1341

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2518/30.07.2020г.     До „Агроинвест Плевен“ ООДза АУПВ № 107-587/09.03.2020г. До „Дейвис 2“ ООДза АУПВ № 107-607/11.03.2020г. До „Ибероамерикана де инверсионес“ООДза АУПВ № 107-608/11.03.2020г. До…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2299 / 13.07.2020г.

1493

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2299 / 13.07.2020г.       До Виктор Драгомиров Найденов                       за АУПВ №107-644/17.03.2020г. До Грета Георгиева Михайлова                           за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 1852/08.06.2020г.

1533

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ- 1852/08.06.2020г.   До Ерика Алиянова Павлова                              за АУПВ № 242/04.02.2020г. До ГАМИ 174 ЕООД               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1343 / 29.04.2020г.

1481

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-1343 / 29.04.2020г.       До Росица Александрова Костова                       за АУПВ №107-135/23.01.2020г. До Даниел Цветанов Дереков    …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1078/03.04.2020г.

1519

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1078/03.04.2020г.     До Антоанета Рускова Мачеваза АУПВ № 107-1281/18.10.2019г. До Христо Иванов Абаджиев за АУПВ № 107-1343/31.10.2019г. До Сергей Димитров Йоловза АУПВ № 107-1379/07.11.2019г. До Людмил Димитров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ- 976/17.03.2020г.

1552

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ- 976/17.03.2020г.   До Хрета Георгиева Аспарухова                        за АУПВ № 48/10.01.2020г. До Владимир Димитров Цонев                           за…