Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 295/22.01.2018г.

982

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 295/22.01.2018г.     До Антония Огнянова Николова-Блажева    за АУПВ № 107-1848/17.11.2017г. До Ангел Недялков Недялков                         за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-112/ 09.01.2018г.

1003

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-112/ 09.01.2018г.   До Мариян Цветанов Филчев                               за АУПВ № 107-1743/02.11.2017г. До Борис Владимиров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -79 /05.01.2018г.

975

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -79 /05.01.2018г.     До Валентин Пенчов Илиев            за АУПВ № 107-1748/03.11.2017г. До Валентин Пенчов Илиев            за АУПВ № 107-1749/03.11.2017г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1618 /21.12.2017г.

1104

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -1618 /21.12.2017г.   До Стефка Пенкова Гачевска             за АУПВ № 107-1624/02.10.2017г. До Стефка Пенкова Гачевска             за АУПВ № 107-1625/02.10.2017г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1619/21.12.2017г.

1054

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-1619/21.12.2017г.   До Владислава Трифонова Петрова                       за АУПВ № 107-1673/11.10.2017г. До Николай Банов Янев                                          за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1267/24.11.2017г.

1037

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-1267/24.11.2017г.   До Биляна Емилова Петкова- Мотовска              за АУПВ № 107-1505/05.09.2017г. До Димитър Петков Иванов                                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1278 /24.11.2017г.

1011

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -1278 /24.11.2017г.   До Елеонора Александрова Светозарова  за АУПВ № 107-1485/01.09.2017г. До Юлиян Ангелов Русанов                       за АУПВ…