Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 939/24.10.2017г.

918

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 939/24.10.2017г.     До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1290/02.08.2017г. До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1291/02.08.2017г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-936/24.10.2017г.

889

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-936/24.10.2017г.    До Галина Борисовна Иванова                          за АУПВ № 107-1413/21.08.2017г. До Любомир Йорданов Петров                         за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-690/09.10.2017г.

917

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-690/09.10.2017г.     До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1290/02.08.2017г. До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1291/02.08.2017г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-635/04.10.2017г.

914

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-635/04.10.2017г.    До Мая Миньо Гербавец                                      за АУПВ № 107-1302/03.08.2017г. До…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-591/02.10.2017г.

934

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-591/02.10.2017г.   До  Сашо Красимиров Свиленов            за АУПВ № 107-1164/13.07.2017г. До  Георги Христов Цветков                  за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-321/11.09.2017г.

913

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-321/11.09.2017г.     До Рени Тодорова Илиева                    за АУПВ № 107-916/02.06.2017г. До Рени Тодорова Илиева                   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-181/24.08.2017г.

1069

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-181/24.08.2017г.    До Петър Николчев Петров                                  за АУПВ № 107-1006/22.06.2017г. До Петър Николчев…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-82 /11.08.2017г.

950

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-82 /11.08.2017г.   До Илиан Цветков Цветков                     за АУПВ № 107-927/05.06.2017г. До Илиан Цветков Цветков                    …