Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3126/ 30.12.2011Г.

2198

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  №  3126 /30.12.2011 г.            До Иван Драганов Йовчев                             за…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3127/ 30.12.2011Г.

2236

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  3127 /30.12.2011 г.            До Атанас Ангелов Ангелов                                   …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3124/ 29.12.2011Г.

2355

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 3124/29.12.2011 г. До БОРИСЛАВА ТОДОРОВА ДИЧЕВА              за АУПВМДД №107 1347/19.10.2011г. До СТЕФАН ТОДОРОВ АТАНАСОВ                 …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3125/ 29.12.2011Г.

2317

 ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974    СЪОБЩЕНИЕ  по чл.32 от ДОПК  №  3125 /29.12.2011 г.   До АЙЛИН ДЖЕЛЯЙДИНОВА МУСТАФОВА   за   АУПВМДДД № 107-1305/10.10.2011г. До НИКОЛАЙ КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ   за   АУПВМДДД № 107-1363/25.10.2011г.…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3118/ 28.12.2011Г.

2343

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №  3118 /28.12.2011 г. До Елена Маринова Атанасова за покана № 0076/28.12.2011г. До Георги Атанасов Георгиев за покана № 0077/28.12.2011г. До Владимир Васков Цветков за покана № 0078/28.12.2011г.…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3102/ 23.12.2011Г.

2285

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  3102 /23.12.2011 г. До ЕТ “ БОБИ МОДА “   за   АУПВМДДД № 107-1155/25.08.2011г. До МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ   за   АУПВМДДД № 107-1194/02.09.2011г. До ЮЛИЯ ПАРАШКЕВОВА…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3066/ 13.12.2011Г.

2332

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №  3066 /13.12.2011 г.          До Цецка Николова Терзиева-Арапи           за покана № 0038/13.12.2011г.          До Мариан…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3067/ 13.12.2011Г.

2281

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 3067 /13.12.2011 г. До ТОМИСЛАВ ДИМИТРОВ ТОМОВ            за АУПВМДДД №107-1307/10.10.2011г. До ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ПЕТКОВА           …

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3074/ 14.12.2011Г.

2324

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №   3074 / 14.12.2011г. До  КАЛОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ                               за АУПВМДДД №107- 1471/25.11.2011г.…

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 3060/ 09.12.2011Г.

2435

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  3060 /09.12.2011 г. До СОНЯ ВЪЛКОВА ИВАНОВА   за   АУПВМДДД № 107-1128/18.08.2011г.     До ПЕТЬО СТЕФАНОВ МИНЕВ   за   АУПВМДДД № 107-1164/26.08.2011г.     До СВЕТЛИН…