Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2866/07.08.2018г.

815

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2866/07.08.2018г.     До Наско Асенов Биралиев           за АУПВ № 107-597/25.05.2018г. До Страхил Петров Хицов            за АУПВ № 107-599/25.05.2018г. До Георги…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2463/09.07.2018г.

838

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2463/09.07.2018г.     До Деян Денчев Павловски          за АУПВ № 107-510/26.04.2018г. До Надя Петрова Русанова           за АУПВ № 107-534/30.04.2018г. До Надя Петрова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-2211 / 18.06.2018г.

867

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК    № МДТ-2211 / 18.06.2018г.       До Гергана Евгениева Атанасова             за АУПВ №107-467/18.04.2018г. До Гергана Евгениева Атанасова            …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2136/13.06.2018г.

920

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2136/13.06.2018г.     До “Мултисървиз 29” ЕООД        за АУПВ № 107-405/03.04.2018г. До “Мултисървиз 29” ЕООД        за АУПВ № 107-406/03.04.2018г. До „Кинекс”…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2116/12.06.2018г.

799

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2116/12.06.2018г.     До Евгени Анатолиев Генов        за АУПВ № 107-338/06.03.2018г. До Евгени Анатолиев Генов        за АУПВ № 107-339/06.03.2018г. До Евгени Анатолиев Генов       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1189/29.03.2018г.

941

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1189/29.03.2018г.     До Николай Иванов Мичев                  за АУПВ № 107-1921/01.12.2017г. До Николай Иванов Мичев                …