Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 295/22.01.2018г.

653

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 295/22.01.2018г.     До Антония Огнянова Николова-Блажева    за АУПВ № 107-1848/17.11.2017г. До Ангел Недялков Недялков                         за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-112/ 09.01.2018г.

679

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-112/ 09.01.2018г.   До Мариян Цветанов Филчев                               за АУПВ № 107-1743/02.11.2017г. До Борис Владимиров…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -79 /05.01.2018г.

659

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -79 /05.01.2018г.     До Валентин Пенчов Илиев            за АУПВ № 107-1748/03.11.2017г. До Валентин Пенчов Илиев            за АУПВ № 107-1749/03.11.2017г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1618 /21.12.2017г.

768

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -1618 /21.12.2017г.   До Стефка Пенкова Гачевска             за АУПВ № 107-1624/02.10.2017г. До Стефка Пенкова Гачевска             за АУПВ № 107-1625/02.10.2017г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1619/21.12.2017г.

725

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-1619/21.12.2017г.   До Владислава Трифонова Петрова                       за АУПВ № 107-1673/11.10.2017г. До Николай Банов Янев                                          за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1267/24.11.2017г.

728

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-1267/24.11.2017г.   До Биляна Емилова Петкова- Мотовска              за АУПВ № 107-1505/05.09.2017г. До Димитър Петков Иванов                                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1278 /24.11.2017г.

709

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -1278 /24.11.2017г.   До Елеонора Александрова Светозарова  за АУПВ № 107-1485/01.09.2017г. До Юлиян Ангелов Русанов                       за АУПВ…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -1195 /17.11.2017г.

689

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -1195 /17.11.2017г.   До Иван Георгиев Георгиев                за АУПВ № 107-1282/01.08.2017г. До Иван Георгиев Георгиев               …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 939/24.10.2017г.

718

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 939/24.10.2017г.     До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1290/02.08.2017г. До Николай Димитров Нанчев            за АУПВ № 107-1291/02.08.2017г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-936/24.10.2017г.

698

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   № МДТ-936/24.10.2017г.    До Галина Борисовна Иванова                          за АУПВ № 107-1413/21.08.2017г. До Любомир Йорданов Петров                         за…