Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 434 /03.02.2022г.

871

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 434 /03.02.2022г.     До Петър Любомиров Петров                           за АУПВ № 107-827/18.08.2021г. До Петър Любомиров Петров           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-382 / 31.01.2022г.

926

   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-382 / 31.01.2022г.       До Лидия Михайлова Цветкова                           за АУПВ №107-1026/22.11.2021г. До Лидия Михайлова Цветкова  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4772/23.12.2021г.

987

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-4772/23.12.2021г.     До Драгомир Илиянов Иванов                             за АУПВ № 888/27.09.2021г. До Лилия Тодорова Лилова        …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4767 /23.12.2021г.

949

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 4767 /23.12.2021г.     До „Ц И Ц ВЕНДИНГ ГРУП“ ЕООД                за АУПВ № 107-611/27.05.2021г. До Николай Иванов Влахов                             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-4041/26.10.2021г.

990

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-4041/26.10.2021г.     До Елена Христова Стоянова                               за АУПВ № 779/16.07.2021г. До Евгени Андреев Лачев           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3744 / 01.10.2021г.

1062

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3744 / 01.10.2021г.       До Евгения Вескова Миланова                            за АУПВ №107-689/24.06.2021г. До Галя Петкова Гъбова      …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-3429/07.09.2021г.

1046

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-3429/07.09.2021г.     До Маргарита Пенева Тихова                              за АУПВ № 716/30.06.2021г. До Мирослав Маринов Маринов                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3057 / 09.08.2021г.

1078

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3057 / 09.08.2021г.       До ЕТ ИСКРА-55-Любчо Иванов                        за АУПВ №107-642/08.06.2021г. До ЕТ ИСКРА-55-Любчо Иванов     …