Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2136/13.06.2018г.

556

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2136/13.06.2018г.     До “Мултисървиз 29” ЕООД        за АУПВ № 107-405/03.04.2018г. До “Мултисървиз 29” ЕООД        за АУПВ № 107-406/03.04.2018г. До „Кинекс”…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2116/12.06.2018г.

463

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2116/12.06.2018г.     До Евгени Анатолиев Генов        за АУПВ № 107-338/06.03.2018г. До Евгени Анатолиев Генов        за АУПВ № 107-339/06.03.2018г. До Евгени Анатолиев Генов       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1189/29.03.2018г.

612

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1189/29.03.2018г.     До Николай Иванов Мичев                  за АУПВ № 107-1921/01.12.2017г. До Николай Иванов Мичев                …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 295/22.01.2018г.

649

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 295/22.01.2018г.     До Антония Огнянова Николова-Блажева    за АУПВ № 107-1848/17.11.2017г. До Ангел Недялков Недялков                         за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-112/ 09.01.2018г.

675

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-112/ 09.01.2018г.   До Мариян Цветанов Филчев                               за АУПВ № 107-1743/02.11.2017г. До Борис Владимиров…