Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-282/18.01.2019г.

522

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  № МДТ-282/18.01.2019г.       До Анета Емилова Пенчева                    за АУПВ №107-1235/08.11.2018г. До Цено Кънчев Карагьозов                   за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ -204/15.01.2019г.

549

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -204/15.01.2019г.     До Ваньо Симеонов Младенов                за АУПВ № 107-955/04.09.2018г. До Ваньо Симеонов Младенов                за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4463 / 20.12.2018г.

629

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  № МДТ-4463 / 20.12.2018г.     До Мариан Антонов Пеев                                 за АУПВ №107-1082/12.10.2018г. До Веселин Николаев…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4209 / 30.11.2018г.

563

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-4209 / 30.11.2018г.         До Корнелия Кръстева Петкова               за АУПВ №107-1043/02.10.2018г. До Корнелия Кръстева Петкова           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4185/29.11.2018г.

552

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 4185/29.11.2018г.     До Красимир Атанасов Стануков за АУПВ № 107-861/08.08.2018г. До Николай Йотов Илиевза АУПВ № 107-876/10.08.2018г. До Николай Йотов Илиевза АУПВ № 107-877/10.08.2018г. До Константин Михайлов Костовза…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3526/08.10.2018г.

644

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3526/08.10.2018г.     До Красимира Сашкова Александрова  за АУПВ № 107-775/18.07.2018г. До Ана Бориславова Цветкова                за АУПВ № 107-786/20.07.2018г. До Ана…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3363 / 21.09.2018г

669

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК                                                                            № МДТ-3363 / 21.09.2018г.       До Алеко Алексиев Асенов                   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3251/11.09.2018г.

677

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3251/11.09.2018г.     До ЕТ ”Бартек-Тихомир Венков”       за АУПВ № 107-732/06.07.2018г. До „Синди” ООД                                 за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2866/07.08.2018г.

721

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 2866/07.08.2018г.     До Наско Асенов Биралиев           за АУПВ № 107-597/25.05.2018г. До Страхил Петров Хицов            за АУПВ № 107-599/25.05.2018г. До Георги…