Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 4171 / 01.11.2022г.

649

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -  4171 / 01.11.2022г.     До „Метал груп елит билдинг“ ЕООД       за АУПВ № 107-305/29.03.2022г. До Ивайло Пламенов Ненов                       за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3932 / 13.10.2022г.

616

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № МДТ-3932 / 13.10.2022г.         До Ахмед Кямилов Ахмедов                                за АУПВ №107-564/08.07.2022г. До Искрен Цветанов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3473 / 29.08.2022г.

672

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК№ МДТ-3473 / 29.08.2022г.       До ФАРЕС ФУУДС-ВАРНА ЕООД                    за АУПВ №107-429/09.05.2022г. До ГАЯ ЕООД                           …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 3234 /09.08.2022г.

685

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 3234 /09.08.2022г.     До „ПЛАМА КЕМИКЪЛС“ ООД              за АУПВ № 107-345/07.04.2022г. До „АВАНГАРД ТРЕНД“ ООД                 за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 2339/30.05.2022г.

808

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ -  2339/30.05.2022г.     До Румяна Йочева Пелова                           за АУПВ № 107-54/21.01.2022г. До Владислава Георгиева Фикова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-1417/29.03.2022г.

854

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  МДТ-1417/29.03.2022г.     До Цветомир Пламенов Младенов                      за АУПВ № 12/10.01.2022г. До Цветомир Пламенов Младенов                     …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 1072 /15.03.2022г.

903

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 1072 /15.03.2022г.     До Мария Костадинова Спасова           за АУПВ № 107-1105/13.12.2021г. До Йордан Георгиев Начев                    за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ-438/03.02.2022г.

955

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ-438/03.02.2022г.     До Пламен Станчев Станчев                                за АУПВ № 986/11.11.2021г. До Пламен Кирилов Пеев  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № МДТ - 434 /03.02.2022г.

863

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  МДТ - 434 /03.02.2022г.     До Петър Любомиров Петров                           за АУПВ № 107-827/18.08.2021г. До Петър Любомиров Петров           …