Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1870/ 16.11.2015г.

844

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1870/ 16.11.2015г.   До Георги Димитров Стефанов                                  за АУПВМДДД  №107-1906/17.09.2015г. До Маринела Тончева Дочева         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1862 / 16.11.2015г.

842

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1862 / 16.11.2015г.   До Борислав Йорданов Борисов          за покана № ПДП002014/16.11.2015г. До Борислав Йорданов Борисов         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1876 / 17.11.2015г.

822

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974    СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1876 / 17.11.2015г.   До Ана Борисова Иванова                              за покана№ 1824/24.09.2015г. До…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1869 / 16.11.2015г.

807

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974    СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1869 / 16.11.2015г.   До Галя Димитрова Кунева                                за АУПВ №107-1756/18.08.2015г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1781 / 21.10.2015г.

880

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1781 / 21.10.2015г.   До Цветан Петров Писаровски                                  за АУПВ №107-1783/21.08.2015г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1802 / 02.11.2015г.

884

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1802 / 02.11.2015г.   До СПАКО- СОПОТСКИ И СИЕ СД            за покана № 1938/02.11.2015г. До СПАКО- СОПОТСКИ И СИЕ СД            за…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1801 / 02.11.2015г.

819

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1801 / 02.11.2015г.   До Маргарита Стоянова Георгиева       за АУПВ №107-1808/28.08.2015г. До Иван Кирилов Тотев                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1800/02.11.2015г

822

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1800/02.11.2015г.   До Николай Добрев Добрев                              за АУПВМДДД  №107-1846/04.09.2015г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1795 / 29.10.2015г

833

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  1795 / 29.10.2015г   До  Веселин Веселинов Плачков        за Покана за доброволно изпълнение №1916/29.10.2015г. До  Тодор Борисов Тодоров       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1746/ 15.10.2015г.

857

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК №  1746/ 15.10.2015г.   До Борислав Йорданов Борисов       за АУПВ №107-1635/28.07.2015г. До Борислав Йорданов Борисов       за АУПВ №107-1636/28.07.2015г. До Пламен…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1743/15.10.2015г.

756

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1743/15.10.2015г.   До Петър Илианов Цветанов                         за АУПВМДДД  №107-1575/21.07.2015г. До Борислав Маринов…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1672 / 05.10.2015г.

854

ОБЩИНА ПЛЕВЕН   ЕИК  000413974     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК   №  1672 / 05.10.2015г.       До  Христо Людмилов Стефанов                  за Покана за доброволно изпълнение №1886/05.10.2015г.…