Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 50 / 11.01.2016г.

873

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 50 / 11.01.2016г.   До Гергана Стефанова Стоянова                 за покана № 2010/09.11.2015г. До Стефан Евгениев Таренгов             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 10/ 04.01.2016г.

908

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 10/ 04.01.2016г.   До Румяна Цветанова Маринова                   за АУПВМДДД  №107-2107/28.10.2015г. До Людмила Петрова Николова                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 15 / 04.01.2016г.

874

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 15  / 04.01.2016г.    До  Валентина Анатолиева Галчева                      за Покана за доброволно изпълнение № 2/04.01.2016г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2049 / 16.12.2015г.

872

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  № 2049 / 16.12.2015г.   До Стоян Петров Стоянов                              за АУПВ №107-2131/02.11.2015г. До…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2050 / 16.12.2015г.

931

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2050 / 16.12.2015г.   До Мирена Александрова Ралчева                   за покана №2120/23.11.2015г. До Бисер Миленов Митев             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2053 / 16.12.2015г.

926

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  2053 / 16.12.2015г.   До Тихослав Венков Ангелов                      за покана №ПДП001565/05.08.2015г. До Нина Николова Арнаудова         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2035/ 14.12.2015г.

839

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2035/ 14.12.2015г.    До Иван Димитров Цанков                             за АУПВМДДД  №107-1988/09.10.2015г. До Георги…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1996 / 03.12.2015г.

842

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1996 / 03.12.2015г.   До Камен Костадинов Донов                        за АУПВ №107-1948/05.10.2015г. До Росица Божидарова Донова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1991 / 02.12.2015г.

806

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  1991 / 02.12.2015г.   До  Николай Добрев Добрев                                    за Покана…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1993 / 02.12.2015г.

836

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  1993 / 02.12.2015г.   До Маргарита Стоянова Георгиева           за покана №ПДП002164/02.12.2015г. До Иван Кирилов Тотев                  …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №1948/ 27.11.2015г.

850

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1948/ 27.11.2015г.   До Валентина Анатолиева Галчева                          за АУПВМДДД  №107-1944/05.10.2015г. До Ивайло Трифонов Петров        …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1908 / 23.11.2015г.

836

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕпо чл. 32 от ДОПК№ 1908 / 23.11.2015г. До Константин Маринов Маринов                   за покана № 2105/23.11.2015г. До Константин Маринов Маринов                   за…