Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 205 / 03.02.2016г

1028

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 205  / 03.02.2016г.   До  Румяна Цветанова Маринова                за Покана за доброволно изпълнение № 132/03.02.2016г. До  Людмила Петрова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 164 / 26.01.2016г.

810

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 164 / 26.01.2016г.   До Пламен Атанасов Сълев                               за покана № 2148/20.11.2015г До…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 163/ 26.01.2016г.

864

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974  СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  № 163/ 26.01.2016г.     До Андрей Андреев Георгиев                                   за АУПВМДДД  №107-2219/16.11.2015г. До Величка Иванова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 88 / 19.01.2016г.

842

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 88  / 19.01.2016г.   До  Иван Димитров Цанков                            за Покана за доброволно изпълнение № 94/19.01.2016г. До  Георги Маринчев…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 49 / 11.01.2016г.

848

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 49 / 11.01.2016г. До Маргарит Йорданов Димитров                  за АУПВ №107-2155/03.11.2015г. До Пенка Веселинова Василева             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 50 / 11.01.2016г.

814

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 50 / 11.01.2016г.   До Гергана Стефанова Стоянова                 за покана № 2010/09.11.2015г. До Стефан Евгениев Таренгов             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 10/ 04.01.2016г.

854

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 10/ 04.01.2016г.   До Румяна Цветанова Маринова                   за АУПВМДДД  №107-2107/28.10.2015г. До Людмила Петрова Николова                 …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 15 / 04.01.2016г.

824

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 15  / 04.01.2016г.    До  Валентина Анатолиева Галчева                      за Покана за доброволно изпълнение № 2/04.01.2016г.…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2049 / 16.12.2015г.

818

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК  № 2049 / 16.12.2015г.   До Стоян Петров Стоянов                              за АУПВ №107-2131/02.11.2015г. До…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2050 / 16.12.2015г.

869

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 2050 / 16.12.2015г.   До Мирена Александрова Ралчева                   за покана №2120/23.11.2015г. До Бисер Миленов Митев             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2053 / 16.12.2015г.

863

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  2053 / 16.12.2015г.   До Тихослав Венков Ангелов                      за покана №ПДП001565/05.08.2015г. До Нина Николова Арнаудова         …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2035/ 14.12.2015г.

787

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 2035/ 14.12.2015г.    До Иван Димитров Цанков                             за АУПВМДДД  №107-1988/09.10.2015г. До Георги…