Съобщения по ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 703 / 23.03.2016г.

971

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974   СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК №  703 / 23.03.2016г.     До Илиан Асенов Пацев                              за покана №ПДП001665/27.08.2015г. До Емилиян Димитров  Лазаров       …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 557 / 02.03.2016г.

960

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 557 / 02.03.2016г.     До Стефан Петков Стефанов                           за АУПВ №107-42/12.01.2016г. До Павел Стоянов Димитров            …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 471/ 24.02.2016г.

907

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974  СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  № 471/ 24.02.2016г.     До Антония Стефанова Андреева                   за АУПВМДДД  №107-  7/06.01.2016г. До Борис Николов Андреев          …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 382/ 18.02.2016г.

846

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  № 382/ 18.02.2016г.     До Мая Георгиева Рибарова                                     за АУПВМДДД  №107-2359/07.12.2015г. До Ваня Валентинова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 315 / 15.02.2016г.

837

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 315 / 15.02.2016г.   До Борис Йорданов Кулински                    за АУПВ №107-2342/03.12.2015г. До Борис Йорданов Кулински                   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 221 / 03.02.2016г.

862

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 221 / 03.02.2016г.   До Пламен Трифонов Трифонов                    за АУПВ №107-2301/26.11.2015г. До Пламен Трифонов Трифонов                   …

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 205 / 03.02.2016г

1076

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 205  / 03.02.2016г.   До  Румяна Цветанова Маринова                за Покана за доброволно изпълнение № 132/03.02.2016г. До  Людмила Петрова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 164 / 26.01.2016г.

857

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 164 / 26.01.2016г.   До Пламен Атанасов Сълев                               за покана № 2148/20.11.2015г До…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 163/ 26.01.2016г.

906

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974  СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК  № 163/ 26.01.2016г.     До Андрей Андреев Георгиев                                   за АУПВМДДД  №107-2219/16.11.2015г. До Величка Иванова…

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 88 / 19.01.2016г.

882

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 88  / 19.01.2016г.   До  Иван Димитров Цанков                            за Покана за доброволно изпълнение № 94/19.01.2016г. До  Георги Маринчев…

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 49 / 11.01.2016г.

893

ОБЩИНА ПЛЕВЕН  ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 49 / 11.01.2016г. До Маргарит Йорданов Димитров                  за АУПВ №107-2155/03.11.2015г. До Пенка Веселинова Василева             …

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 50 / 11.01.2016г.

860

ОБЩИНА ПЛЕВЕН ЕИК  000413974 СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 50 / 11.01.2016г.   До Гергана Стефанова Стоянова                 за покана № 2010/09.11.2015г. До Стефан Евгениев Таренгов             …